Archive annuelle 2015

Parنوشدارو اسانس

اسانس روغنی

تعریف اسانس روغنی خالص گیاهی  اسانس ماده‌ای معطر است، عموما با ترکیبی پیچیده فراوری شده توسط تقطیر با بخار آب « اولین مبرد مارپیچی توسط ابن سینا طراحی شد »  و یا با یک فرایند مکانیکی بدون حرارت دادن، از یک ماده اولیه گیاهی شناسایی شده (با طبقه بندی نام علمی گیاه) و بدون هرگونه افزودنی طبیعی یا شیمیایی است.

Essential oil:
اسانس خالص در آب قابل حل نیست. با چگالی کمتر از یک روی آب شناور می ماند (بجز چند استثنا نظیراسانس میخک صدپر یا دارچین و… ). در دمای محیط مایع می ماند. هر اسانس خالص رنگ و عطر منحصری دارد. از همه گیاهان نمی‌توان اسانس گرفت. اسانس قابل حل در الکل یا روغن های گیاهی است (باید مراقب متقلبان افشره ساز که روغن گیاهی یا الکل را با حجم بالا با اسانس مخلوط می‌کنند، بود…). احتیاط : اسانس ها مواد موثر بسیار قوی دارند و هر چند که کاملا طبیعی هستند در میزان قطرات مصرفی باید با متخصصین مشورت کرد.
برای تشخیص خلوص روغن اسانس (کوموتایپ) از روش آنالیز کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC-MS) بهمراه آنالیز فیزیکی و شیمیایی (Specific gravity, Refractive index, Optical rotation, Flash point) استفاده می‌شود.
تولید کنندگان متقلب، هرگز به مصرف کننده این آزمایشات را ارائه نمی کنند، در حالی که در اروپا شرکت های ساخت و پخش بدون ارائه این آزمایشات حق فروش اسانس را ندارند.